Dokumenty do pobrania

  

 

Ogólne warunki uczestnictwa:

 

Standardowe formularze informacyjne do Umów o udział w imprezie turystycznej:

 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń oraz Karty Produktów Ubezpieczeń (IPID - Insurance Product Information Document) SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.:

  • Imprezy odbywające się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (POBIERZ)

  • Imprezy odbywające się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (POBIERZ)

  • Pozostałe:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje (POBIERZ)

 

Wyjazdy na zimowiska / kolonie / obozy młodzieżowe:

 

Nasze Certyfikaty:

 

Vochery Podarunkowe:

Wykipiłeś wyjazd z naszego biura dla kogoś na prezent? Wybierz jeden z poniższych voucherów, wypełnij go i przekaż go osobie, którą chcesz nim obdarować!

 

Regulaminy:

 

Pozostałe: