Prośba o wystawienie faktury

 

Poniższy formularz służy wyłącznie do zgłaszania próśb o wystawienie faktury za wyjazd indywidualny (np. wycieczkę, jarmark, kolonię, zimowisko itp.). W celu otrzymania faktury za wyjazd za wycieczkę grupową (np. szkolną) prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

Faktury za wyjazd wystawiamy nie wcześniej niż na 30 dni przed wyjazdem i po opłaceniu całości należności.

Faktura zostanie wysłana listem poleconym na podany w formularzu adres. W przypadku chęci otrzymania faktury inną drogą / w innej formie, prosimy o wpisanie takiej informacji w polu "Uwagi".

Osoba do kontaktu:  Elżbieta Kowalczyk, tel. wew. 145, ela@indexpolska.com.pl


W celu otrzymania faktury prosimy o uzupełnienie poniższych danych.