Kursy i szkolenia

 

Kurs - "Wychowawca kolonijny":

NABÓR ZAKOŃCZONY!

Kurs odbywa się przez 3 dni w godzinach 8:00-20:00:

  • I - termin 22-24.04.2022 r.
  • II - termin 20-22.05.2022 r.

Miejsce: Biuro Podróży INDEX, ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice

Warunki stawiane kandydatom kursu:

  • wiek: ukończone 18 lat
  • wykształcenie: minimum średnie (Istnieje możliwość dopuszczenia do udziału w kursie tegorocznych Maturzystów)

Kurs trwa 36 godzin dydaktycznych.

Zajęcia będą odbywały się od piątku do niedzieli.

Kursy wychowawców wypoczynku organizujemy na podstawie upoważnienia Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Kurs zakończony jest egzaminem w formie testu i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z MEN.

Kadra prowadząca zajęcia to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktyczno- wychowawczej.

Program kursu:
1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
2. Organizacja zajęć w trakcie wypoczynku
3. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej
4. Ruch i rekreacja
5. Turystyka i krajoznawstwo
6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
7. Zajęcia praktyczno-techniczne
8. Prace społecznie użyteczne
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Cena: 160 zł (Uwaga! Dla osób, które podejmą z nami współpracę zwrot kosztów!!!)

Regulamin kursu:

Zgłoszenia na kurs należy dokonać przez formularz: TUTAJ

Aby potwierdzić swój udział należy dokonać wpłaty w ciągu 24 godzin od zapisania się na kurs. Po tym czasie rezerwacja miejsca jest nieważna. Odwołanie uczestnictwa lub zmiana terminu kursu po wpłacie pieniędzy na konto możliwe jest do 10 dni przed rozpoczęciem kursu Zaproszenie na kurs oraz informacje o kursie przesyłamy mailem 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

Osoba do kontaktu: Ewa Purchałka, tel. 883 750 070, [email protected]

 

 

Szkolenie - "Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych":

NABÓR ZAKOŃCZONY!

Organizator: Biuro Podróży INDEX

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 12
Liczba godzin zajęć praktycznych: 1 dniowa wycieczka Śląsk lub okolice

Miejsce zajęć teoretycznych: Biuro Podróży INDEX, ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice

Prowadzący zajęcia teoretyczne: prof. UŚ dr hab. Zbigniew Hojka

Termin zajęć teoretycznych: 19-21.04.2022 r. godz. 16.30- 20.00
Termin zajęć praktycznych: do ustalenia indywidualnie

Cena: 160 zł (Uwaga! Dla osób, które podejmą z nami współpracę zwrot kosztów!!!)

Tematyka wykładów teoretycznych:
1. Podstawy prawne funkcjonowania turystyki w Polsce
2. Rodzaje wycieczek
3. Organizowanie i przygotowanie wycieczek
4. Ogólne zasady prowadzenia wycieczek
5. Wycieczki po obszarach zwartej zabudowy
6. Wycieczki autokarowe
7. Wycieczki krajoznawcze
8. Wycieczki-turystyki kwalifikowanej
9. Wycieczki muzealne
10. Wycieczki szkolne
11. Pielgrzymki
12. Wycieczki z udziałem osób niepełnosprawnych

Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Po wypełnienieniu formularza skontaktujemy się z Tobą, aby przekazać Ci dalsze informacje dot. szkolenia.

Osoba do kontaktu: Dorota Gemander, tel. 574 070 780, [email protected]