Kursy i szkolenia

 

 

Kurs - "Wychowawca kolonijny":

Termin:
  • 17-19.05.2024 r. - BRAK MIEJSC
  • 15-17.11.2024 r.
Miejsce: Biuro Podróży INDEX, ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice
 
Warunki stawiane kandydatom kursu:
  • wiek: ukończone 18 lat
  • wykształcenie: minimum średnie (Istnieje możliwość dopuszczenia do udziału w kursie tegorocznych Maturzystów)
Kurs trwa 36 godzin dydaktycznych.
Zajęcia będą odbywały się od piątku do niedzieli.
Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Kurs organizowany na podstawie zgłoszenia do kuratorium oświaty.
Kadra prowadząca zajęcia to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktyczno-wychowawczej.
 
Program kursu:
1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
2. Organizacja zajęć w trakcie wypoczynku
3. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej
4. Ruch i rekreacja
5. Turystyka i krajoznawstwo
6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
7. Zajęcia praktyczno-techniczne
8. Prace społecznie użyteczne
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 
Cena: 229 zł
 
Regulamin kursu:
 
Zgłoszenia na kurs należy dokonać przez formularz: TUTAJ
 
Aby potwierdzić swój udział należy dokonać wpłaty w ciągu 24 godzin od zapisania się na kurs. Po tym czasie rezerwacja miejsca jest nieważna. Odwołanie uczestnictwa lub zmiana terminu kursu po wpłacie pieniędzy na konto możliwe jest do 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
 
Numer rachunku do dokonywania wpłat: 42 1160 2202 0000 0000 7067 2114
Tytuł przelewu: KURS WYCHOWAWCA KOLONIJNY IMIĘ NAZWISKO
 
Zaproszenie na kurs oraz informacje o kursie przesyłamy mailem 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
 
Osoba do kontaktu: Ewa Purchałka, tel. 883 750 070, [email protected]

 

 

Szkolenie - "Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych":

Organizator: Biuro Podróży INDEX

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 12
Liczba godzin zajęć praktycznych: 1 dniowa wycieczka Śląsk lub okolice

Miejsce zajęć teoretycznych: Biuro Podróży INDEX, ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice
Prowadzący zajęcia teoretyczne: prof. UŚ dr hab. Zbigniew Hojka

Termin zajęć teoretycznych: (infromacja wkrótce)
Termin zajęć praktycznych: do ustalenia indywidualnie

Tematyka wykładów teoretycznych:
1. Podstawy prawne funkcjonowania turystyki w Polsce
2. Rodzaje wycieczek
3. Organizowanie i przygotowanie wycieczek
4. Ogólne zasady prowadzenia wycieczek
5. Wycieczki po obszarach zwartej zabudowy
6. Wycieczki autokarowe
7. Wycieczki krajoznawcze
8. Wycieczki-turystyki kwalifikowanej
9. Wycieczki muzealne
10. Wycieczki szkolne
11. Pielgrzymki
12. Wycieczki z udziałem osób niepełnosprawnych
 
Cena: 350 zł
 
Regulamin szkolenia:
 
Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać przez formularz: TUTAJ
 
Aby potwierdzić swój udział należy dokonać wpłaty w ciągu 24 godzin od zapisania się na szkolenie. Po tym czasie rezerwacja miejsca jest nieważna. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu po wpłacie pieniędzy na konto możliwe jest do 10 dni przed jego rozpoczęciem.
 
Numer rachunku do dokonywania wpłat: 42 1160 2202 0000 0000 7067 2114
Tytuł przelewu: SZKOLENIE PILOT WYCIECZEK IMIĘ NAZWISKO
 
Osoba do kontaktu: Malwina Dziewior, tel. 511 200 511, [email protected]