WYCIECZKA DLA GRUP SENIORÓW DO WARSZAWY:


Mazowsze to bogaty teren pod względem historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Historyczne miejsca bitew, zamków i pałaców owiane są legendami, które jak magnes przyciągają turystów. Z Mazowszem były związane wszystkie najważniejsze wydarzenia Polski. Dzisiejsza kultura regionu powstała z połączenia bogatej przeszłości oraz współczesnej kultury.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:


1 dzień
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Szymanowa. Zwiedzanie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej. Pdczas zwiedzania zapoznamy się z historią pojawienia się figury Matki Bożej w Szymanowie, co było wynikiem działania sióstr niepokalanek. Matka Boża Jazłowiecka poprzez swoją historię zwana jest „Wygnanką z Jazłowca”. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie.
Przejazd do Żelazowej Woli. Zwiedzanie Dworu Skarbków - Domu Urodzenia Fryderyka Chopina – jednego z największych geniuszy w dziejach muzyki. W domku zobaczymy wnętrza stylizowane na polski dworek mające przypominać o związkach Chopina z rodzimą muzyką.
Przejazd do Czerwińska nad Wisłą, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – cenny zabytek architektury romańskiej. Kościół jest częścią klasztoru Kanoników Regularnych istniejącego od XII wieku.
Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Płocka – jednego z najważniejszych miast Mazowsza – za czasów Bolesława Krzywoustego stolica Polski. Sercem miasta jest Wzgórze Tumskie z bazyliką katedralną Wniebowzięcia NMP – najstarszą świątynią w mieście. Zwiedzanie Bazyliki, która jest miejscem spoczynku Bolesława Krzyowustego, Władysława Hermana oraz książąt mazowieckich. Podczas spaceru zobaczymy także ruiny opactwa benedyktynów i zamku książąt mazowieckich. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie.
Przejazd do Sierpca. Zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej. Na terenie jednego z największych w Polsce skansenów zobaczymy zagrody chłopskie z elementami ludowego malarstwa oraz tzw. „Pohulankę”, w której kręcono sceny do filmu „Pan Tadeusz”. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie.
Przejazd do Opinogóry. Zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w dawnym Dworku Krasińskich. Była to pierwsza polska siedziba arystokratyczna pierwszej połowy XIX wieku. Przy dworku znajduje się jedyny w Polsce pomnik Zygmunta Krasińskiego.
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

3 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Sannik. Zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina, w którym kompozytor spędzał wakacje i koncertował. W Pałacu znajduje się ośrodek chopinowski i małe muzeum poświęcone Chopinowi. W przypałacowym parku znajduje się jego pomnik.
Przejazd do Szydłowca. Zwiedzanie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Placówka znajduje się w renesansowej rezydencji magnackiej rodu Szydłowieckich. W Szydłowcu zobaczymy także średniowieczny kościół farny i ratusz należący do najlepiej zachowanych późnorenesansowych zabytków w Polsce. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie.
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

CENA:


od 451 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 468 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 552 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników

CENA ZAWIERA:


Przejazd autokarem
Opieka pilota
Zakwaterowanie; 2 noclegi
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
Miejsce gratis dla kierownika wycieczki
Rezerwacje wstępów
Wszystkie opłaty drogowe i parkingowe
Podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:


Biletów wstępu
Świadczeń niewymienionych w ofercie
2 zł./os obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
2 zł./os obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Dopłaty fakultatywne:

Zestaw słuchawkowy Audio Guide – ok. 6 zł/os./dzień

PRZYKŁADOWE CENY WSTĘPÓW (stan na grudzień 2020 r.):


- Muzeum w Żelazowej Woli – ok. 20 zł
- Skansen w Sierpcu – ok. 10 zł
- Muzeum w Opiniogórze – ok. 8 zł, przewodnik 50 zł/grupa
- Pałac w Sannikach – ok. 6 zł
- Muzeum w Szydłowcu – ok. 6 zł

UWAGI:


- Oferta skierowana dla zorganizowanych grup senioralnych, zrzeszonych w różnego rodzaju Kołach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniach itp. oraz grup znajomych.

- REZERWACJI IMPREZY można dokonać telefonicznie, osobiście w biurze INDEX lub drogą mailową. Przygotowanie oferty wycieczki jest bezpłatne i niezobowiązujące. Na życzenie możemy zaprezentować ofertę u Państwa w siedzibie lub w naszym biurze.

- PROGRAMY IMPREZ są programami ramowymi. Każdą ofertę możemy zmodyfikować na życzenie zamawiającego. Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi, takie jak: wieczorki integracyjne, degustacje lokalnych specjałów czy dodatkowe posiłki. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.

- ZAKWATEROWANIE dopasowujemy do potrzeb uczestników. Standardem są pokoje 2, 3 – os. z łazienkami.

- CENY IMPREZ TURYSTYCZNYCH kalkulowane są dla grup 55, 45 i 30 osobowych z Katowic i okolic. Na życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników lub wyjazdu z innych miejsc niż kalkulowane. Ceny nie zawierają biletów wstępu, które na prośbę klienta możemy doliczyć do ceny imprezy.

- CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.

- DOKUMENTY UCZESTNIKÓW IMPREZY - Zalecamy zabranie ze sobą na wyjazd legitymacji emeryta/rencisty (niektóre obiekty przyznają zniżkę wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji). W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży, na podstawie którego może przekroczyć granicę. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżące poza UE - niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza (np. Białoruś, Rosja). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.

- UBEZPIECZENIE - Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową Signal Iduna (suma ubezpieczenia – KL 10 000 EUR, NNW 7 000 zł, KR 6 000 EUR, bagaż 800 zł). Uczestnicy imprez krajowych objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW na sumę 3000 zł). Za dopłatą istnieje możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.

- ŁĄCZENIE GRUP - Jeżeli mają Państwo niewielką grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy połączenie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym.

- Bezpośrednio przy podpisaniu umowy istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej określonej w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. (np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie wynosi 3% ceny imprezy.

- Z ważnymi uwagami dla podróżnych oraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych