Dokumenty

  

 

Ogólne warunki uczestnictwa:

 

Standardowe formularze informacyjne do Umów o udział w imprezie turystycznej:

 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń oraz Karty Produktów Ubezpieczeń (IPID - Insurance Product Information Document) SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.:

  • Imprezy odbywające się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (POBIERZ)

  • Imprezy odbywające się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (POBIERZ)

  • Pozostałe:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje (POBIERZ)

 

Wyjazdy na kolonie / obozy młodzieżowe / zimowiska:

 

Nasze Certyfikaty:

 

Regulaminy:

 

Pozostałe: