Nawiązanie współpracy

 

Zapraszamy Państwa do podjęcia z nami współpracy

przy sprzedaży ofert naszych imprez krajowych i zagranicznych!

 

 

Gwarantujemy Państwu między innymi atrakcyjny system prowizyjny, udział w organizowanych przez nas akcjach marketingowych, a przede wszystkim współpracę opartą na dobrej i partnerskiej atmosferze.

 

W celu nawiązania współpracy, tj. podpisania Umowy Agencyjnej, prosimy dostarczyć do naszego biura (osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną) następujące dokumenty w DWÓCH egzemplarzach:

1. Karta Agenta + Lista punktów sprzedaży Agenta (POBIERZ),

2. Umowa Agencyjna (POBIERZ),

3. aktualny wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).


Jeżeli zależy Państwu na szybkim uzyskaniu dostępu do naszych ofert, prosimy mailem przesłać skany jednego egzemplarza dokumentów na adres [email protected]. Po otrzymaniu skanów odblokujemy Państwu sprzedaż. Przesłanie skanów nie zwalnia Agenta z przesłania oryginałów dokumentów!