Oferta   
Touroperator: Index Polska
Impreza / Hotel: Wczasy w Chorwacji - Wyspa Pag - 12 dni - Autokar OV (WCZASY CHORWACJA WYSPA PAG 12 DNI AUTOKAR P2W,P3W,P4W,P3X,P3Y OV)
Termin : 21.07.2021 - 01.08.2021
Transport: Autokar
Wariant: TRP
Świadczenia   

Obłożenie
Dorośli
Dzieci
Wiek 1 dziecka


2 * osoba w pok. 3 os. 2 * 1349 PLN 2698 PLN
1 * dziecko 4-14 lat - z 2 os dorosłymi 1 * 904 PLN 904 PLN
3 * Pozostałe świadczenia zgodne z ofertą 3 * 0 PLN 0 PLN
3 * składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 3 * 10 PLN 30 PLN
3 * Opłata klimatyczna i meldunkowa 30 EUR/os. płatna na miejscu w Chorwacji - opłata płatna od każdego uczestnika (również od dzieci) 3 * 0 PLN 0 PLN
3 * składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) 3 * 10 PLN 30 PLN
2 * PROMOCJA FIRST MINUTE WCZASY CHORWACJA WYSPA PAG 12 DNI AUTOKAR P2W,P3W,P4W,P3X,P3Y OV (-310) 2 * -310 PLN -620 PLN
Razem: 3042 PLN
Dopłaty opcjonalne   


Miejsce wsiadania   
Podróżni   
Podróżny 1
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia: (dd.mm.yyyy)
Adres:
(ulica, nr domu/nr mieszkania)
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu:
Kod promocyjny:
Podróżny 2
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia: (dd.mm.yyyy)
Adres:
(ulica, nr domu/nr mieszkania)
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu:
Kod promocyjny:
Podróżny 3
Prefiks: Dziecko
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia: (dd.mm.yyyy)
Adres:
(ulica, nr domu/nr mieszkania)
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu:
Kod promocyjny:
Osoba zgłaszająca - zawierająca umowę
Kopiuj dane pierwszego podróżnego
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Adres:
(ulica, nr domu/nr mieszkania)
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
Email:
   
Warunki uczestnictwa    Oświadczam, że zapoznałem/łam się oraz akceptuję treść
 1. Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży INDEX (ZOBACZ),
 2. Standardowego formularza informacyjnego do Umowy o udział w imprezie turystycznej (ZOBACZ),
 3. w przypadku imprez odbywających się:
  3.1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ) oraz Karty Produktu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ),
  3.2. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ) oraz Karty Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ),
 4. w przypadku, gdy została wybrana dopłata do ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ) oraz Karty Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ),
 5. w przypadku, gdy została wybrana dopłata do usługi dodatkowej Gwarancja Bezstresowej Zmiany Planów Covid-19 - Regulaminu usługi dodatkowej Gwarancja Bezstresowej Zmiany Planów Covid-19 (ZOBACZ),
 6. Polityki prywatności (ZOBACZ).
 7. Regulaminu serwisu (ZOBACZ).

Przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Biuro Podróży INDEX.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Biura Podróży INDEX drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych dotyczących oferowanych produktów i usług.
  - Pole wymagane