Dokumenty do pobrania

  

 

Ogólne warunki uczestnictwa:

 

Standardowe formularze informacyjne do Umów o udział w imprezie turystycznej:

 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń oraz Karty Produktów Ubezpieczeń (IPID - Insurance Product Information Document) SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.:

  • Imprezy odbywające się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (POBIERZ)

  • Imprezy odbywające się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (POBIERZ)

  • Pozostałe:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje (POBIERZ)

 

Wyjazdy na kolonie / obozy młodzieżowe / zimowiska / półkolonie:

  • Kolonie / obozy młodzieżowe / zimowiska:

1. Karta Uczestnika Zimowiska / Kolonii / Obozu Młodzieżowego (POBIERZ) Uwaga! ORYGINAŁ karty należy dostarczyć do biura nie później niż na 14 dni przed wyjazdem!

2. Oświadczenie Rodzica / Opiekuna Prawnego Kolonisty / Obozowicza o stanie zdrowia dziecka (POBIERZ) UWAGA! ORYGINAŁ oświadczenia należy dostarczyć w dniu wyjazdu na zbiórkę!

3. Regulamin wypoczynku letniego dzieci i młodzieży dla ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 (POBIERZ)

4. Oświadczenie Osoby Pełnoletniej – Uczestnika Zimowiska / Kolonii / Obozu Młodzieżowego (POBIERZ) Uwaga! ORYGINAŁ oświadczenia należy dostarczyć do biura niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji!

  • Półkolonie:

1. Karta Uczestnika Półkolonii (POBIERZ) Uwaga! ORYGINAŁ karty należy dostarczyć do biura nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem turnusu lub na pierwsze zajęcia w danym turnusie!

2. Oświadczenie Rodzica / Opiekuna Prawnego Półkolonisty o stanie zdrowia dziecka (POBIERZ) Uwaga! ORYGINAŁ oświadczenia należy dostarczyć na pierwsze zajęcia w danym turnusie!

3. Zasady bezpieczeństwa sanitarnego na półkoloniach (POBIERZ)

 

Nasze Certyfikaty:

 

Regulaminy:

 

Pozostałe: