WYCIECZKA DLA GRUP NA JURĘ KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKĄ 2 DNI:


Szlak Orlich Gniazd jest jedną z tych atrakcji, które każdy Polak powinien w swoim życiu zobaczyć. Twierdze wznoszące się na jego trasie broniły niegdysiejszego pogranicza Królestwa Polskiego ze Śląskiem. Większość z obiektów co prawda popadło w ruinę, jednak w dalszym ciągu są wartościowym miejscem na lekcję o naszych przodkach. Jednak nie tylko pozostałości po zamkach przyciągają tłumy turystów! Wielu z nas urzekło naturalne piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:


1 dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych, przejazd do Żarek
- Muzeum Rzemiosł Dawnych,
- Manufaktura Hokus Pokus.
Przejazd do Mirowa
- ruiny zamku.
Przejazd do Bobolic
- odbudowany zamek,
- obiadokolacja, nocleg.

2 dzień
Śniadanie, przejazd do Ogrodzieńca
- ruiny zamku,
- Park Miniatur Zamków Jurajskich,
- gród na Górze Birów.
Powrót na miejsce zbiorki w godzinach popołudniowych.

PODCZAS WYCIECZKI MOŻNA TAKŻE ZWIEDZIĆ (DO WYBORU):


Ojcowski Park Narodowy,
Ferma Strusi w Kiełkowicach.

CENA:


od 193 PLN/os. przy grupie powyżej 55 uczestników
od 203 PLN/os. przy grupie powyżej 45 uczestników
od 244 PLN/os. przy grupie powyżej 30 uczestników

CENA ZAWIERA:


1 nocleg
1 śniadanie
1 obiadokolację
przejazd autokarem
wszystkie opłaty drogowe i parkingi
rezerwacje wstępów
opieka pilota/przewodnika
podatek VAT
ubezpieczenie NNW

CENA NIE ZAWIERA:


biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
zestawów słuchawkowych
2 zł./os obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
2 zł./os obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy

OPŁATY FAKULTATYWNE

zestawy słuchawkowe - 12 zł./os.

PRZYKŁADOWE CENY WSTĘPÓW (stan na marzec 2020 r.):


zamek w Ogrodzieńcu + Góra Birów - U: 13 zł./os., N: 21 zł./os.
zamek w Bobolicach - U: 5 zł./os., N: 10 zł./os.
wstęp na Grzędę Mirowską - U: 5 zł./os., N: 10 zł./os.
Jaskinia Głęboka - U: 12 zł./os., N: 15 zł./os.

- REZERWACJI WYCIECZKI można dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Dokonanie rezerwacji terminu wycieczki nie stanowi zobowiązania i jest bezpłatne. Dajemy Państwu niezbędny czas do zorientowania się czy jest odpowiednia liczba chętnych osób. Prosimy o odpowiedź telefonicznie lub drogą mailową z potwierdzeniem lub anulowaniem rezerwacji.

- PROGRAMY IMPREZ są programami ramowymi. Dostosowujemy je do Państwa wskazówek i potrzeb. Wysyłamy je bezpłatnie, a także - na życzenie - przyjeżdżamy do szkół na prezentację oferty oraz podpisanie umowy. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.

- CENY WYCIECZEK - Ceny wycieczek kalkulowane są dla grup 55, 45 i 30 osobowych z Katowic i okolic. Na życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników. Ceny wycieczek obejmują transport, noclegi, wyżywienie, pilotów lub przewodników oraz rezerwacje wstępów (jeśli jest to konieczne), a także wstępy w niektórych wycieczkach jednodniowych (szczegóły w biurze). Ceny wycieczek krajowych do Kotliny Kłodzkiej i w Bieszczady nie zawierają przewodników górskich. Ceny wycieczek zagranicznych nie zawierają kosztów wstępów, przejazdów komunikacją miejską oraz ewentualnych przewodników lokalnych. Na Państwa życzenie bilety wstępu mogą być wkalkulowane do ceny wycieczki .

- CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.

- UBEZPIECZENIE - Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA (sumy ubezpieczenia - KL 10 000 EUR, KR 6 000 EUR, NNW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN). Uczestnicy imprez krajowych mogą zostać dodatkowo ubezpieczeni. O szczegóły zapytaj w biurze.

- DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE - W przypadku wycieczek krajowych uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamożci oraz dokumentu uprawniającego do ewentualnych zniżek. W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną (lub krajową połączoną z wyjazdem poza Polskę) każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie ważnego i odpowiedniego dokumentu tożsamości, który uprawnia go do przekroczenia granicy z danym państwem (odpowiednio paszport lub dowód osobisty; dokument w większości krajów musi być ważny min. 30 dni od daty zakończenia imprezy). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.polakzagranica.msz.gov.pl oraz w biurze.

- ŁĄCZENIE GRUP - Jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy połączenie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym. O szczegóły zapytaj w biurze.