WYCIECZKA DLA GRUP SENIORÓW TORUŃ BYDGOSZCZ CHEŁMNO 3 DNI:


Szlak Zamków Krzyżackich obejmuje dzisiejsze tereny Pomorza, Warmii i Mazur oraz region kujawsko-pomorski. Zakon Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, bo tak brzmi jego pełna nazwa, w okresie swojego panowania na terenach północnej Polski przyczynił się nie tylko do powstania wielu majestatycznych budowli warownych, ale również do rozkwitu wielu ośrodków miejskich znajdujących się na podległym im terenach.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:


1 dzień
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Golubia-Dobrzynia. Zwiedzanie XIV-wiecznego zamku z krużgankami wokół barokowego dziedzińca. Największy rozkwit zamku przypada na czasy panowania Anny Wazówny w XVII wieku, której duch podobno widywany jest do dnia dzisiejszego. Najsłynniejszym obiektem w zamku jest obszerna klatka schodowa z twz. Końskimi schodami, po których rycerze konno wjeżdżali do zamku.
Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Gniew. Zwiedzanie jednej z największych warowni na lewym brzegu Wisły, a zarazem najlepiej zachowanego zamku krzyżackiego na Pomorzu. Przez zajęciem tronu królewskiego, starostą zamku był Jan Sobieski. W późniejszych czasach w zamku znajdowało się niemieckie więzienie dla Polaków. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie.
Przejazd do Malborka – dawnej stolicy państwa krzyżackiego. Zwiedzanie majestatycznego zamku krzyżackiego – dawnej siedziby wielkich mistrzów krzyżackich, znajdującej się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Kwidzyna. Zwiedzanie zamku z XIII wieku nazywany Starym Zameczkiem. W muzeum zapoznamy się z ciekawą kolekcją etnograficzną, historyczną i przyrodniczą. Bezpośrednio do zamku przylega Katedra p.w. św. Jana Ewangelisty z XIV wieku, w której pochowani są wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie.
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

ALTERNATYWNIE

Zamek w Radzyniu Chełmińskim – ruiny zamku krzyżackiego nad Jeziorem Zamkowym, kilka lat temu wygrał w plebiscycie na najciekawszy zamek w Polsce.

CENA:


od 383 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 411 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 509 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników

CENA ZAWIERA:


przejazd autokarem
opieka pilota
Zakwaterowanie (2 noclegi)
Wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje)
Ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA
miejsce gratis dla kierownika wycieczki
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingi
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:


biletów wstępu
świadczeń niewymienionych w ofercie
2 zł./os obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
2 zł./os obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Dopłaty fakultatywne:

Zestaw słuchawkowy Audio Guide – ok. 6 zł/os./dzień

PRZYKŁADOWE CENY WSTĘPÓW (stan na grudzień 2020 r.):


- Zamek w Golubiu-Dobrzyniu – ok. 15 zł
- Zamek w Gniewie – ok. 10 zł
- Zamek w Kwidzynie – ok. 14 zł
- Zamek w Malborku – ok. 38 zł

UWAGI:


- Oferta skierowana dla zorganizowanych grup senioralnych, zrzeszonych w różnego rodzaju Kołach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniach itp. oraz grup znajomych.

- REZERWACJI IMPREZY można dokonać telefonicznie, osobiście w biurze INDEX lub drogą mailową. Przygotowanie oferty wycieczki jest bezpłatne i niezobowiązujące. Na życzenie możemy zaprezentować ofertę u Państwa w siedzibie lub w naszym biurze.

- PROGRAMY IMPREZ są programami ramowymi. Każdą ofertę możemy zmodyfikować na życzenie zamawiającego. Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi, takie jak: wieczorki integracyjne, degustacje lokalnych specjałów czy dodatkowe posiłki. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.

- ZAKWATEROWANIE dopasowujemy do potrzeb uczestników. Standardem są pokoje 2, 3 – os. z łazienkami.

- CENY IMPREZ TURYSTYCZNYCH kalkulowane są dla grup 55, 45 i 30 osobowych z Katowic i okolic. Na życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników lub wyjazdu z innych miejsc niż kalkulowane. Ceny nie zawierają biletów wstępu, które na prośbę klienta możemy doliczyć do ceny imprezy.

- CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.

- DOKUMENTY UCZESTNIKÓW IMPREZY - Zalecamy zabranie ze sobą na wyjazd legitymacji emeryta/rencisty (niektóre obiekty przyznają zniżkę wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji). W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży, na podstawie którego może przekroczyć granicę. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżące poza UE - niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza (np. Białoruś, Rosja). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.

- UBEZPIECZENIE - Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową Signal Iduna (suma ubezpieczenia – KL 10 000 EUR, NNW 7 000 zł, KR 6 000 EUR, bagaż 800 zł). Uczestnicy imprez krajowych objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW na sumę 3000 zł). Za dopłatą istnieje możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.

- ŁĄCZENIE GRUP - Jeżeli mają Państwo niewielką grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy połączenie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym.

- Bezpośrednio przy podpisaniu umowy istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej określonej w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. (np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie wynosi 3% ceny imprezy.

- Z ważnymi uwagami dla podróżnych oraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych