Bezpieczne podróże z INDEX'em

 

Podróżowanie z Biurem Podróży INDEX w czasie pandemii Covid-19.

Informacje przed wyjazdem dla wybranych kierunków:

Aktualne wytyczne, obostrzenia czy wymagane dokumenty. Kliknij w ikonę kraju, aby poznać szczegóły.

Jeżeli interesujący Cię kraj nie znajduje się poniżej, kliknij TUTAJ

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania:

Czy w przypadku wyjazdu na imprezę zagraniczną będę musiał spełnić jakieś dodatkwoe warunki (test, szczepienie itp.)?

Osoba zawierająca umowę oraz Podróżni przez nią zgłoszeni muszą być świadomi, że wyjazd do części krajów oraz powrót do Polski może wiązać się z koniecznością wykonania odpowiednich testów zdrowotnych, posiadania zaświadczenia o szczepieniu, wypełnienia odpowiednich formularzy lokalizacyjnych, dopełnienia innych procedur. Osoba zawierająca umowę oraz Podróżni przez nią zgłoszeni zobowiązują się do zapoznania się z aktualnymi regulacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych). Osoba zawierająca umowę oraz Podróżni przez nią zgłoszeni muszą być świadomi, iż Biuro Podróży INDEX nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy ze względu na pandemię COVID-19 w trakcie podróży zostanie odmówiony wjazd na terytorium danego kraju (zarówno tranzytowego, jak i docelowego) czy przyjęcie na pokład samolotu.

Gdzie mogę wykonać test na Covid-19? Czy dostanę jakąś zniżkę?

Specjalnie dla naszych Klientów nawiązaliśmy współpracę z sieciami laboratoriów. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Czy po powrocie z imprezy zagranicznej do Polski muszę wykonać test i/lub odbyć kwarantannę?

Od dnia 28 marca 2022 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 673) zniesione zostają wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że nie ma już obowiązku:

- legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia,

- wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2,

- odbywania tzw. kwarantanny przyjazdowej.

Aktualne i szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

Dla podróżnych przybywających do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen - infomacje na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen

Dla podróżnych przybywających do Polski spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen - infomacje na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-spoza-strefy-schengen

Co jeśli przed wyjazdem zachoruję na Covid-19 lub trafię na kwarantannę?

Aby ustrzec się przed konsekwencjami rezygnacji z imprezy, polecamy naszym Klientom wykupienie Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z imprezy turystycznej wraz z rezygnacją z powodu trafienia na kwarantannę lub zachorowania na COVID-19. Ubezpieczenie takie oferujemy dzięki współpracy z SIGNAL IDUNA TU S.A a koszt to tylko 5.5 % ceny imprezy.

Czy odzyskam pieniądze, jeśli impreza zostanie odwołana z powodu Covid-19?

Jeśli nie będziemy mogli zorganizować danej imprezy z powodu Covid-19 jak i z innego powodu zawsze proponujemy Państwu inną imprezę w tym samym lub podobnym terminie. Jeśli nie zdecydują się Państwo na zmianę, to gwarantujemy, że wszystkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od rezygnacji.

Czy maseczki są obowiązkowe w czasie imprezy?

Wszyscy uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w danym momencie procedur sanitarnych. O aktualne i szczegółowe procedury obowiązujące w poszczególnych krajach można dowiadywać się tuż przed wyjazdem.

Co jeśli zachoruję na Covid-19 w trakcie imprezy za granicą?

Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem NNW i KL, w ramach którego finansowane są Koszty Leczenia z uwzględnieniem leczenia Covid-19. Zdarza się, że leczenie w szpitalu jest bardzo drogie, dlatego też polecamy naszym Klientom podwyższenie kwoty ubezpieczenia KL do 30 000 EUR. Ubezpieczenie takie oferujemy dzięki współpracy z SIGNAL IDUNA TU S.A (szczegóły TUTAJ).