Oferta   
Touroperator: Index Polska
Impreza / Hotel: Wycieczka do Budapesztu BB (WYCIECZKA BUDAPESZT P0,P1,P2,P3 BB)
Termin : 14.08.2020 - 16.08.2020
Transport: Autokar
Wariant: 3OS
Świadczenia   

Obłożenie
Dorośli
Dzieci


3 * osoba w pok. 3 os. 3 * 609 PLN 1827 PLN
3 * Pozostałe świadczenia zgodne z ofertą 3 * 0 PLN 0 PLN
3 * składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 3 * 10 PLN 30 PLN
3 * PROMOCJA LAST MINUTE - Impreza potwierdzona! WYCIECZKA BUDAPESZT P0,P1,P2,P3 BB (-70) 3 * -70 PLN -210 PLN
Razem: 1647 PLN
Dopłaty opcjonalne   
Miejsce wsiadania   
Podróżni   
Podróżny 1
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia: (dd.mm.yyyy)
Adres:
(ulica, nr domu/nr mieszkania)
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu:
Kod promocyjny:
Dopłaty opcjonalne:
Dopłata do 1 obiadokolacji (bez Wieczoru Węgierskiego) = 50 PLN
Dopłata do 2 obiadokolacji (bez Wieczoru Węgierskiego) = 100 PLN
Wieczór Węgierski All inclusive (tylko Wieczór Węgierski, bez dodatkowych obiadokolacji) = 120 PLN
Dopłata do 1 obiadokolacji + Wieczór Węgierski ALL INCLUSIVE = 170 PLN
Podróżny 2
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia: (dd.mm.yyyy)
Adres:
(ulica, nr domu/nr mieszkania)
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu:
Kod promocyjny:
Dopłaty opcjonalne:
Dopłata do 1 obiadokolacji (bez Wieczoru Węgierskiego) = 50 PLN
Dopłata do 2 obiadokolacji (bez Wieczoru Węgierskiego) = 100 PLN
Wieczór Węgierski All inclusive (tylko Wieczór Węgierski, bez dodatkowych obiadokolacji) = 120 PLN
Dopłata do 1 obiadokolacji + Wieczór Węgierski ALL INCLUSIVE = 170 PLN
Podróżny 3
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia: (dd.mm.yyyy)
Adres:
(ulica, nr domu/nr mieszkania)
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu:
Kod promocyjny:
Dopłaty opcjonalne:
Dopłata do 1 obiadokolacji (bez Wieczoru Węgierskiego) = 50 PLN
Dopłata do 2 obiadokolacji (bez Wieczoru Węgierskiego) = 100 PLN
Wieczór Węgierski All inclusive (tylko Wieczór Węgierski, bez dodatkowych obiadokolacji) = 120 PLN
Dopłata do 1 obiadokolacji + Wieczór Węgierski ALL INCLUSIVE = 170 PLN
Osoba zgłaszająca - zawierająca umowę
Kopiuj dane pierwszego podróżnego
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Adres:
(ulica, nr domu/nr mieszkania)
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
Email:
   
Warunki uczestnictwa    Oświadczam, że zapoznałem/łam się oraz akceptuję treść
  1. Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży INDEX (ZOBACZ),
  2. Standardowego formularza informacyjnego do Umowy o udział w imprezie turystycznej (ZOBACZ),
  3. w przypadku imprez odbywających się:
    3.1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ) oraz Karty Produktu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ),
    3.2. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ) oraz Karty Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ),
  4. w przypadku, gdy została wybrana dopłata do ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ) oraz Karty Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (ZOBACZ),
  5. Polityki prywatności (ZOBACZ).
  6. Regulamin serwisu (ZOBACZ).

Przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Biuro Podróży INDEX.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Biura Podróży INDEX drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych dotyczących oferowanych produktów i usług.
  - Pole wymagane