WYCIECZKA DLA GRUP SENIORÓW SZLAKIEM LITERACKIM - NAGŁOWICE I OBLĘGOREK:


Malowniczy krajobraz, przyroda i cisza były zawsze natchnieniem dla pisarzy, poetów i artystów. Region Świętokrzyski od zawsze inspirował pisarzy do tworzenia najwybitniejszych polskich dzieł literatury. Szlak Literacki to także inspiracja do podróży śladami polskich literatów.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:


1 dzień
Wyjazd w godzinach porannych.
Przejazd do Nagłowic. Zwiedzanie Muzeum Mikołaja Raja, mieszczącego się w zabytkowym dworku Walewskich z XVIII wieku. Placówka przedstawia związki pisarza z Nagłowicami oraz jego dorobek pisarski.
Przejazd do Oblęgorka, letniej rezydencji Sienkiewicza, gdzie spędzał każdą wolną chwilę. Zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza w dawnym pałacyku pisarza. To tutaj Sienkiewicz pracował nad jedną ze swoich największych powieści „W pustyni i w puszczy”. W muzeum zapoznamy się z biografią literata, zobaczymy portrety rodzinne oraz trofea myśliwskie podkreślające pasję Sienkiewicza.
Przejazd do Kielc. Spacer po mieście: Pałac Biskupów Krakowskich – polska rezydencja z epoki Wazów, Bazylika Katedralna – jeden z najcenniejszych zabytków miasta, deptak Sienkiewicza z szeregiem zabytkowych budowli. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

ALTERNATYWNIE

Rezerwat Przyrody Kadzielnia – nieczynne wyrobisko ze znajdującą się w środku Skałką Geologów, dzięki której cały teren został objęty ochroną jako rezerwat przyrody Kadzielnia. Na terenie Kadzielni znajdują się trzy jaskinie udostępnione do zwiedzania.

Jaskinia Raj – jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych na terenie Polski, która zachwyca bogatą i dobrze zachowaną szatą naciekową.

Ruiny Zamku w Chęcinach – ruiny zamku królewskiego z XIII/XIV

CENA:


od 61 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 68 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 97 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników

CENA ZAWIERA:


przejazd autokarem
opieka pilota
miejsce gratis dla kierownika wycieczki
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingowe
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:


biletów wstępu
świadczeń niewymienionych w ofercie

Dopłaty fakultatywne:

Zestaw słuchawkowy Audio Guide – ok. 8 zł/os.

PRZYKŁADOWE CENY WSTĘPÓW (stan na grudzień 2020 r.):


Zamek królewski w Chęcinach (N 9zł/os.; U 7zł/os. + przewodnik 100zł/gr do 50 osób)
Tokarnia - Skansen Wsi Kieleckiej (N 16zł/os., U 10zł/os.)

UWAGI:


- Oferta skierowana dla zorganizowanych grup senioralnych, zrzeszonych w różnego rodzaju Kołach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniach itp. oraz grup znajomych.

- REZERWACJI IMPREZY można dokonać telefonicznie, osobiście w biurze INDEX lub drogą mailową. Przygotowanie oferty wycieczki jest bezpłatne i niezobowiązujące. Na życzenie możemy zaprezentować ofertę u Państwa w siedzibie lub w naszym biurze.

- PROGRAMY IMPREZ są programami ramowymi. Każdą ofertę możemy zmodyfikować na życzenie zamawiającego. Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi, takie jak: wieczorki integracyjne, degustacje lokalnych specjałów czy dodatkowe posiłki. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.

- ZAKWATEROWANIE dopasowujemy do potrzeb uczestników. Standardem są pokoje 2, 3 – os. z łazienkami.

- CENY IMPREZ TURYSTYCZNYCH kalkulowane są dla grup 55, 45 i 30 osobowych z Katowic i okolic. Na życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników lub wyjazdu z innych miejsc niż kalkulowane. Ceny nie zawierają biletów wstępu, które na prośbę klienta możemy doliczyć do ceny imprezy.

- CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.

- DOKUMENTY UCZESTNIKÓW IMPREZY - Zalecamy zabranie ze sobą na wyjazd legitymacji emeryta/rencisty (niektóre obiekty przyznają zniżkę wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji). W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży, na podstawie którego może przekroczyć granicę. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżące poza UE - niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza (np. Białoruś, Rosja). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.

- UBEZPIECZENIE - Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową Signal Iduna (suma ubezpieczenia – KL 10 000 EUR, NNW 7 000 zł, KR 6 000 EUR, bagaż 800 zł). Uczestnicy imprez krajowych objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW na sumę 3000 zł). Za dopłatą istnieje możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.

- ŁĄCZENIE GRUP - Jeżeli mają Państwo niewielką grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy połączenie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym.

- Bezpośrednio przy podpisaniu umowy istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej określonej w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. (np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie wynosi 3% ceny imprezy.

- Z ważnymi uwagami dla podróżnych oraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych