WYCIECZKA DLA GRUP SENIORÓW SANKTUARIA ŚLĄSKA - CZĘSTOCHOWA, PIEKARY ŚLĄSKIE I LEŚNIÓW:


Leśniów – dzielnica Żarek, w której znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin.
Częstochowa – miasto, uznawane za jeden z głównych ośrodków pielgrzymkowych świata, które znane jest na całym świecie z powodu znajdującego się obrazu Matki Boskiej, w tutejszym klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze. Poza aspektami pielgrzymkowymi miasto posiada wyjątkową atmosferę i zaprasza na spacer po tutejszych Aleja i uliczkach otaczających klasztor.
Piekary Śląskie – to miasto leżące w województwie śląskim. Piekary są miejscem pielgrzymkowym związanym z kultem Maryjnym, największych na Górnym Śląsku i drugim w Polsce po Jasnej Górze. Tradycja ta rozpoczęła się w XVII wieku i wiąże się z cudownym Obrazem Matki Boskiej Piekarskiej.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:


1 dzień
Wyjazd w godzinach rannych. Przyjazd do Leśniowa. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin – położone w parku obok źródła Leśniówki, które wytrysnęło cudownie dzięki Patronce Sanktuarium. W skład zespołu klasztornego Paulinów wchodzi kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, klasztor, dzwonnica, dom pielgrzyma i kaplica Matki Bożej Anielskiej. Ołtarz główny, w którym usytuowana jest Figurka Matki Bożej Leśniowskiej został ufundowany w 1730 roku przez Wojciecha Męcińskiego. Przejazd do Częstochowy.

Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, które jest najczęściej odwiedzanym polskim sanktuarium maryjnym i jednym z najważniejszych na świecie. Czczony jest tu cudowny wizerunek Marii z Dzieciątkiem, który w Częstochowie pojawił się w XV wieku. W skład zespołu klasztornego ojców paulinów wchodzi m in. Bazylika Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kaplica Cudownego Obrazu, XVII wieczna Sala Rycerska, Arsenał, przeszło 106 metrowa wieża na którą prowadzi 516 schodów, Biblioteka Klasztorna, Skarbiec, Pokoje Królewskie oraz dawne fortyfikacje i bramy prowadzące do świątyni. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd do Piekar Śląskich.

Zwiedzanie Sanktuarium w Piekarach Śląskich, które jest największym miejscem kultu Maryjnego na Górnym Śląsku. To tu znajduje się słynąca łaskami ikona Matki Bożej Piekarskiej z XV wieku. Karol Wojtyła jak i jego następcy kontynuują tradycję przewodniczenia męskim pielgrzymkom, które odbywają się co roku już od 1947, a biorą w nich udział rzesze mężczyzn i młodzieńców, co czyni je ewenementem na skalę światową. Zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem - Bazylika, Rajski Plac, Kaplica Matki Bożej Lekarki Chorych, Muzeum Sanktuaryjne, Kalwaria.

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

CENA:


od 45 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 49 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 68 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników

CENA ZAWIERA:


przejazd autokarem
opieka pilota
miejsce gratis dla kierownika wycieczki
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingowe
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:


biletów wstępu
świadczeń niewymienionych w ofercie

Dopłaty fakultatywne:

Zestaw słuchawkowy Audio Guide – ok. 8 zł/os.

PRZYKŁADOWE CENY WSTĘPÓW (stan na styczeń 2022 r.):


Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – dobrowolna ofiara
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej – 5 zł/os
Sanktuarium w Piekarach Śląskich – dobrowolna ofiara

UWAGI:


- Oferta skierowana dla zorganizowanych grup senioralnych, zrzeszonych w różnego rodzaju Kołach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniach itp. oraz grup znajomych.

- REZERWACJI IMPREZY można dokonać telefonicznie, osobiście w biurze INDEX lub drogą mailową. Przygotowanie oferty wycieczki jest bezpłatne i niezobowiązujące. Na życzenie możemy zaprezentować ofertę u Państwa w siedzibie lub w naszym biurze.

- PROGRAMY IMPREZ są programami ramowymi. Każdą ofertę możemy zmodyfikować na życzenie zamawiającego. Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi, takie jak: wieczorki integracyjne, degustacje lokalnych specjałów czy dodatkowe posiłki. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.

- ZAKWATEROWANIE dopasowujemy do potrzeb uczestników. Standardem są pokoje 2, 3 – os. z łazienkami.

- CENY IMPREZ TURYSTYCZNYCH kalkulowane są dla grup 55, 45 i 30 osobowych z Katowic i okolic. Na życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników lub wyjazdu z innych miejsc niż kalkulowane. Ceny nie zawierają biletów wstępu, które na prośbę klienta możemy doliczyć do ceny imprezy.

- CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.

- DOKUMENTY UCZESTNIKÓW IMPREZY - Zalecamy zabranie ze sobą na wyjazd legitymacji emeryta/rencisty (niektóre obiekty przyznają zniżkę wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji). W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży, na podstawie którego może przekroczyć granicę. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżące poza UE - niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza (np. Białoruś, Rosja). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.

- UBEZPIECZENIE - Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową Signal Iduna (suma ubezpieczenia – KL 10 000 EUR, NNW 7 000 zł, KR 6 000 EUR, bagaż 800 zł). Uczestnicy imprez krajowych objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW na sumę 3000 zł). Za dopłatą istnieje możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.

- ŁĄCZENIE GRUP - Jeżeli mają Państwo niewielką grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy połączenie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym.

- Bezpośrednio przy podpisaniu umowy istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej określonej w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. (np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie wynosi 3% ceny imprezy.

- Z ważnymi uwagami dla podróżnych oraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych