WYCIECZKA DLA GRUP SENIORÓW PERŁY DOLNEGO ŚLĄSKA 3 DNI:


Dolny Śląsk część historycznej krainy Śląska, położona w południowo-zachodniej Polsce nad środkową Odrą. Dolny Śląsk to region pełen niespodzianek, bogatej historii i niesamowitej przyrody. Tajemnice Dolnego Śląska od dawna podsycają wyobraźnię wielu turystów. Odkryj je z nami!

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:


1 dzień
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Henrykowa.
Zwiedzanie zespołu klasztornego Opactwa Cysterskiego - jedno z najokazalszych i najpiękniejszych założeń barokowych na Śląsku, miejsce powstania Księgi Henrykowskiej – zabytku piśmiennictwa polskiego.
Przejazd do Kamieńca Ząbkowickiego. Zwiedzanie neogotyckiego pałacu Marianny Orańskiej z XIX wieku, nazywany perłą architektury. Czas wolny na odpoczynek i posiłek - płatny we własnym zakresie.
Przejazd do Ząbkowic Śląskich. Spacer po mieście: Krzywa Wieża - jedna z kilku w Polsce, będąca obecnie punktem widokowym, ruiny zamku renesansowego, Ratusz z wysoką, strzelistą wieżą górującą nad Rynkiem i Starówką, średniowieczne mury miejskie i kościół św. Anny.
Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Świdnicy – miasta o ponad 750-letniej tradycji ze średniowiecznym układem urbanistycznym rynku oraz pięknymi kamienicami reprezentującymi mieszaninę stylów i atmosferą dawnego kupieckiego miasta. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest Kościół Pokoju p.w. św. Trójcy (zabytek Liście światowego dziedzictwa UNESCO).
Przejazd do Wałbrzycha. Zwiedzanie Zamku Książ - to jeden z największych zamków zarówno w Polsce, jak i w Europie określany niegdyś „Perłą Śląska”. Zamek posiada ponad 400 pomieszczeń, łącząc w sobie różne style architektoniczne. Czas wolny na odpoczynek i posiłek - płatny we własnym zakresie. Przejazd do Palmiarni w Wałbrzychu, którą Jan Henryk XV von Hochberg ofiarował swojej żonie, Księżnej Daisy. Obecnie w palmiarni rośnie ponad 250 gatunków roślin, a jej zwiedzanie to fascynująca podróż przez wszystkie kontynenty i strefy klimatyczne. Warto wiedzieć, że Palmiarnia w Wałbrzychu jest jedynym ogrodem zimowym w Polsce zachowanym w swojej historycznej konstrukcji.
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

3 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Krzeszowa, gdzie znajduje się dawne opactwo cystersów (Pomnik Historii). Jest ono jednym z najstarszych i najbardziej znaczących klasztorów na Śląsku. Na skutek barokowej rozbudowy przekształcone zostało w ogromny, złożony z wielu uzupełniających się elementów zespół klasztorny. Splendoru przydaje miejscu ponadto istniejące przy kościele mauzoleum Piastów. Czas wolny na odpoczynek i posiłek - płatny we własnym zakresie.
Przejazd do Jawora. Zwiedzanie Kościoła Pokoju - to na nim miasto opiera swoje działania promocyjne. Wybudowany został po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) na mocy pokoju westfalskiego. Temu wydarzeniu obiekt zawdzięcza też swoją nazwę.
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

CENA:


od 353 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 370 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 439 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników

CENA ZAWIERA:


przejazd autokarem
opieka pilota
Zakwaterowanie (2 noclegi)
Wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje)
Ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA
miejsce gratis dla kierownika wycieczki
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingi
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:


biletów wstępu
świadczeń niewymienionych w ofercie
2 zł./os obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
2 zł./os obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Dopłaty fakultatywne:

Zestaw słuchawkowy Audio Guide – ok. 6 zł/os./dzień

PRZYKŁADOWE CENY WSTĘPÓW (stan na grudzień 2020 r.):


- Pałac w Ząbkowicach Śląskich – ok. 15 zł
- Kościół Pokoju w Świdnicy – 10 zł
- Zamek Książ – ok. 38 zł
- Kościół w Jaworze – ok. 12 zł

UWAGI:


- Oferta skierowana dla zorganizowanych grup senioralnych, zrzeszonych w różnego rodzaju Kołach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniach itp. oraz grup znajomych.

- REZERWACJI IMPREZY można dokonać telefonicznie, osobiście w biurze INDEX lub drogą mailową. Przygotowanie oferty wycieczki jest bezpłatne i niezobowiązujące. Na życzenie możemy zaprezentować ofertę u Państwa w siedzibie lub w naszym biurze.

- PROGRAMY IMPREZ są programami ramowymi. Każdą ofertę możemy zmodyfikować na życzenie zamawiającego. Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi, takie jak: wieczorki integracyjne, degustacje lokalnych specjałów czy dodatkowe posiłki. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.

- ZAKWATEROWANIE dopasowujemy do potrzeb uczestników. Standardem są pokoje 2, 3 – os. z łazienkami.

- CENY IMPREZ TURYSTYCZNYCH kalkulowane są dla grup 55, 45 i 30 osobowych z Katowic i okolic. Na życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników lub wyjazdu z innych miejsc niż kalkulowane. Ceny nie zawierają biletów wstępu, które na prośbę klienta możemy doliczyć do ceny imprezy.

- CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.

- DOKUMENTY UCZESTNIKÓW IMPREZY - Zalecamy zabranie ze sobą na wyjazd legitymacji emeryta/rencisty (niektóre obiekty przyznają zniżkę wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji). W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży, na podstawie którego może przekroczyć granicę. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżące poza UE - niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza (np. Białoruś, Rosja). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.

- UBEZPIECZENIE - Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową Signal Iduna (suma ubezpieczenia – KL 10 000 EUR, NNW 7 000 zł, KR 6 000 EUR, bagaż 800 zł). Uczestnicy imprez krajowych objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW na sumę 3000 zł). Za dopłatą istnieje możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.

- ŁĄCZENIE GRUP - Jeżeli mają Państwo niewielką grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy połączenie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym.

- Bezpośrednio przy podpisaniu umowy istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej określonej w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. (np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie wynosi 3% ceny imprezy.

- Z ważnymi uwagami dla podróżnych oraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych