WYCIECZKA DLA GRUP SENIORÓW DUŻA PĘTLA BESKIDZKA:


Duża Pętla Beskidzka to autokarowa trasa turystyczna wokół Beskidu Śląskiego. Obejmuje miejscowości Beskidu Śląskiego i Żywieckiego o wysokich walorach rekreacyjno – wypoczynkowych. Przejazd pętlą gwarantuje wspaniałe widoki, ciekawe pamiątki historii i kultury beskidzkiej oraz pyszną regionalną kuchnię.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:


1 dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Przejazd do Istebnej.
Istebna to niezmiernie ciekawa wioska górska położona u stóp Złotego Gronia. Wraz z Koniakowem i Jaworzynką, Istebna tworzy tzw. Beskidzką Trójwieś. Dzięki wyjątkowym walorom krajobrazowym, bogatej i nadal żywej kulturze góralskiej, region ten zaliczany jest do najatrakcyjniejszych w Polsce.
Kurna chata Jana Kawuloka - twórcy, a zarazem wirtuoza gry na instrumentach pasterskich, zbudowana została w 1863 roku. Chata Kawuloka to żywa pamiątka autentycznej zabudowy drewnianej, pełna kultywowanej tradycji i folkloru.
Izba Pamięci Jerzego Kukuczki, słynnego himalaisty urządzona jest w jego rodzinnym domu, w zacisznej dzielnicy Istebnej - Wilcze.
Koniaków - to piękna turystyczna miejscowość górska, wchodząca w skład tzw. Beskidzkiej Trójwsi. Koniaków ulokował się na grzbiecie górskim, na wysokości około 700 m m.p.m., niedaleko popularnej Ochodzitej – szczytu, którego zdobycie nie wymaga wielkiego wysiłku, a rozciąga się z niego jedna z piękniejszych panoram w Beskidzie Śląskim. Pod szczytem stanęła przepiękna góralska Karczma Ochodzita, w której można poczuć się jak na dachu świata.
Czas na odpoczynek i posiłek - płatny we własnym zakresie.
Trójstyk polsko–czesko-słowacki znajduje się w Jaworzynce, w przysiółku o nazwie Trzycatek. W tym miejscu zbiegają się trzy granice państw, które łączą się ze sobą, jednak mają trzy osobne pokaźne słupy. Piękne, marmurowe, jasne o wysokości blisko dwóch metrów, każdy ze swoją nazwą państwa. Stoją w pewnej odległości od siebie, z czego słowacki jest najdalej odsunięty.
Trójstyk beskidzki powstał w 1993 r., po rozpadzie Czechosłowacji. Sam punkt zbiegu trzech granic znajduje się w korycie strumienia. Ciekawostką są aż trzy nazwy wspomnianego strumienia, który ma polską nazwę Wawrzaczowy Potok, czeską – Kubankowski Potok, a na Słowacji nazywany jest Potokiem Gorylów.
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

CENA:


od 49 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 55 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 75 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników

CENA ZAWIERA:


przejazd autokarem
opieka pilota-przewodnika
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
miejsce gratis dla kierownika wycieczki
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingi
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:


biletów wstępu
świadczeń niewymienionych w ofercie

PRZYKŁADOWE CENY WSTĘPÓW (stan na grudzień 2020 r.):


Chata Kawuloka – 6 zł./os.
Muzeum Koronki – 6 zł./os.
Izba Pamięci Jerzego Kukuczki - 3 zł/os.

UWAGI:


- Oferta skierowana dla zorganizowanych grup senioralnych, zrzeszonych w różnego rodzaju Kołach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniach itp. oraz grup znajomych.

- REZERWACJI IMPREZY można dokonać telefonicznie, osobiście w biurze INDEX lub drogą mailową. Przygotowanie oferty wycieczki jest bezpłatne i niezobowiązujące. Na życzenie możemy zaprezentować ofertę u Państwa w siedzibie lub w naszym biurze.

- PROGRAMY IMPREZ są programami ramowymi. Każdą ofertę możemy zmodyfikować na życzenie zamawiającego. Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi, takie jak: wieczorki integracyjne, degustacje lokalnych specjałów czy dodatkowe posiłki. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.

- ZAKWATEROWANIE dopasowujemy do potrzeb uczestników. Standardem są pokoje 2, 3 – os. z łazienkami.

- CENY IMPREZ TURYSTYCZNYCH kalkulowane są dla grup 55, 45 i 30 osobowych z Katowic i okolic. Na życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników lub wyjazdu z innych miejsc niż kalkulowane. Ceny nie zawierają biletów wstępu, które na prośbę klienta możemy doliczyć do ceny imprezy.

- CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.

- DOKUMENTY UCZESTNIKÓW IMPREZY - Zalecamy zabranie ze sobą na wyjazd legitymacji emeryta/rencisty (niektóre obiekty przyznają zniżkę wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji). W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży, na podstawie którego może przekroczyć granicę. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżące poza UE - niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza (np. Białoruś, Rosja). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.

- UBEZPIECZENIE - Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową Signal Iduna (suma ubezpieczenia – KL 10 000 EUR, NNW 7 000 zł, KR 6 000 EUR, bagaż 800 zł). Uczestnicy imprez krajowych objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW na sumę 3000 zł). Za dopłatą istnieje możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.

- ŁĄCZENIE GRUP - Jeżeli mają Państwo niewielką grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy połączenie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym.

- Bezpośrednio przy podpisaniu umowy istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej określonej w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. (np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie wynosi 3% ceny imprezy.

- Z ważnymi uwagami dla podróżnych oraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych